Dlaczego psychoterapia poznawczo-behawioralna?

…bo człowiek jest istotą myślącą

Podejście poznawczo-behawioralne w centrum zainteresowania stawia procesy myślowe człowieka. Zakłada ono, że to jak się zachowujemy i jak reagujemy emocjonalnie, zależne jest od tego, jakie znaczenie nadajemy temu, co nas spotyka. Nie od dziś przecież wiadomo, że to samo wydarzenie u różnych ludzi wywołuje inne reakcje. Każdy z nas nosi niepowtarzalny bagaż doświadczeń, który ukształtował nasze przekonania i warunkuje codzienne funkcjonowanie. W terapii pracujemy nad zmianą tych destruktywnych w bardziej adekwatne.


…bo człowiek jest tajemnicą

Niestety, nie zawsze jesteśmy świadomi wszystkich przekonań, którymi kierujemy się w życiu. Wiele z nich pozostaje dla nas niedostępne, a konsekwencje ich istnienia z reguły stają się źródłem dyskomfortu i mogą przyczyniać się do występowania zaburzeń psychicznych. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny pomaga w ich wydobyciu, co umożliwia pracę z nimi i osiągnięcie oczekiwanej zmiany.


…bo po prostu jest skuteczna

Nurt poznawczo-behawioralny tym różni się od innych podejść psychoterapeutycznych, że weryfikowaniu skuteczności stosowanych w nim metod nie ma końca. Istniejące techniki ciągle są udoskonalane, powstają nowe protokoły terapeutyczne, a to, co nieskuteczne zostaje odrzucane. Badania naukowe potwierdzają istotną przewagę terapii poznawczo-behawioralnej w skutecznym leczeniu najczęstszych zaburzeń XXI wieku: lęków, depresji i bezsenności.

 

O mnie

Nazywam się Paulina Owsińska-Sołtysiak i jestem:
* psychologiem
* dietetykiem
* oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym

Prowadzę sesje terapeutyczne, przeprowadzam szkolenia i warsztaty oraz redaguję artykuły o tematyce psychologicznej i dietetycznej. Pomaganie ludziom jest moją pasją. Mogę pomóc również Tobie. Skontaktuj się ze mną i zapytaj o szczegóły.

Kontakt

Telefon: 506-285-157 (w godz. 9-19)
Email: paulina.owsinska.soltysiak@gmail.com

Instytut Psychoterapii EGO
ul. Konopnickiej 6/2, Poznań

Znajdź mnie na Facebooku:

Psycholog | Psychoterapeuta | Dietetyk

„Nic tak nie wpływa na ducha, jak ciało” – powiedział Witold Gombrowicz. A kondycja ciała zależy od ducha – chciałoby się dodać. Praca nad dobrym stanem jednego i drugiego to klucz do satysfakcji z życia.

Skorzystaj z mojej pomocy m.in. gdy:
* chcesz czuć się lepiej w swoim ciele
* przezwyciężyć problemy, które teraz wydają się przerastać Twoje siły
* chcesz zmienić swoje życie.